top of page
Welcome Board

ป้าย Welcome (อัดโฟม)

ป้าย Welcome ขนาด 20x30 นิ้ว พิมพ์ 4 สี

ลงสติกเกอร์ผิวด้าน และติดกับโฟมอัดแน่น

เนื้อละเอียด น้ำหนักเบา ไม่แตกหนักง่าย 

ราคา 850 บาท/ชิ้น

ป้าย Welcome แบบกระจก

กระจกเงาทรงสีเหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 65x65 ซม.

สามารถติดโล้โก้ 1 จุด

ราคา 1,800 บาท/ชิ้น

ป้าย Welcome แบบอะคริลิค

ป้าย welcome อะคริลิค ขนาด 20x30 นิ้ว

มีทั้งหมด 4 สี คือ สีทอง สีโรลเกลด์ สีแดง และ สีเงิน

สามารถติดโล้โก้ 1 จุด

ราคา 1,500 บาท/ชิ้น

bottom of page