UNDER 45 BAHT

ที่เปิดขวด Clover

ใบโคลเวอร์สัญลักษณ์ของรักแท้  ซึ่ง

เหมาะสมกับเป็นของชำร่วย 

ที่เปิดขวด Clover ขนาด 9x4.3 ซม.

พร้อมการ์ดรองหลัง

40 บาท/ชิ้น

 

เทียนหอม (ขวดสีทองแดง)

เทียนหอมกลิ่นวนิลลา ขนาดขวด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซม. สูง 8 ซม.

พร้อมป้ายtag สามารถเปลี่ยนแบบได้

40 บาท/ชิ้น

 

เทียนหอม (ขวดแก้ว)

ขนาดขวด  เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ซม. สูง 9 ซม.

เทียนหอม กลิ่นวนิลลา พร้อมป้าย tag

ที่สามารถเปลี่ยนแบบได้

40 บาท/ชิ้น